Home – หน้าแรก

ถ้าการสอบราชการคือคำถาม ? ว.วิชาการ คือคำตอบ

ภายใต้เครื่องหมาย ว.วิชาการ

หากเห็นสัญลักษณ์ ณ ที่เว็บไซต์แห่งใดที่จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบราชการ อาทิ หนังสือสอบ กพ , หนังสือสอบท้องถิ่น, หนังสือสอบปลัดอำเภอ ฯ ทั้งหมดอคือเครือของเรา

สามารถสั่งซื้อหนังสือทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้เลย


กระดาษคุณภาพ

เราใช้กระดาษอย่างดี พิมพ์จากโรงพิมพ์ที่มีคุณภาพ ในระบบนวัตกรรมใหม่สำหรับการผลิตหนังสือ On Demand & Short Run Book Service เจ้าแรกในประเทศไทย

การสั่งซื้อง่าย

เลือกรายการหนังสือของท่าน กรอกชื่อที่อยู่ ผ่าน 3 ช่องทางคือ หน้าเว็บไซต์, กล่องข้อความ Facebook และ Line ID: @book1064

ไม่มีจำหน่ายทั่วไป

หนังสือไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องสั่งออนไลน์เท่านั้น เพราะเราสร้างงานเฉพาะ ทำให้หนังสือของเราต่างจากหนังสือเตรียมสอบทั่วไป